Kan man leva på hästuppfödning?

Att ha häst är ingen billig historia och att driva verksamhet inom hästuppfödning är ingenting man lätt blir rik på. Det krävs ett ihärdigt arbete baserat på noggrann planering och en stor portion tålamod. Lyckas man med dessa nämnda saker har man kommit långt, men för att skapa de bästa förutsättningarna för en framgångsrik hästverksamhet krävs framför allt mycket passion och engagemang till sina hästar. Tur nog är dock ändå majoriteten av alla hästuppfödare hästälskare och brinner för det de arbetar med!

En hästuppfödare har så klart ofta ett naturligt intresse och god kunskap om hästar i allmänhet och kan därför ämnet bättre än andra, men oavsett bakgrund krävs det en noggrann hållning av verksamheten för att få det hela att hålla ihop. Hästbranschen är nämligen dyr.

kan man leva på hästuppfödning

Ekonomiska analyser A och O

Att tjäna stora pengar redan från start är näst intill omöjligt, det kräver sin tid att få igång rutiner och dessutom göra sin gård känd inom branschen. Kanske bedriver man verksamheten mest av intresse och passion? Då gör man nog bäst i att försöka hitta andra försörjande inkomstkällor vid sidan av för att säkerställa en trygghet i familjen.

Viktigt att tänka på är att hästar inte bara innebär fasta kostnader vid det första köpmomentet, tvärtom är hästbranschen dyr på grund av sina höga omkostnader i form av underhåll, omvårdnad och skötsel. Ett för litet startkapital är alltså lätt att bli av med snabbt när det kommer till den här typen av verksamhet.

Löpande kostnader

När man avräknat kostnaderna för att köpa hästar till verksamheten återstår de kostnader som uppkommer varje månad. Stallhyra ska betalas om man själv inte äger sin mark, likaså betesmark som krävs av rymliga mått. Foder är så klart en stor kostnadskälla som man absolut inte kan dra ner på eller köpa av dålig kvalitet. När det gäller hästuppfödning måste man garantera kvalitet och välmående bland sina hästar och rätt foder är en viktig ingrediens.

Försäkringar är oerhört viktigt för hästuppfödare då man måste säkerställa en trygghet i fall något skulle hända med anläggningen eller hästen själv. Det räcker alltså inte med en generell försäkring. Här handlar det om enskilda försäkringar med olika syften för att täcka hela hästuppfödningsverksamheten.

Hovslagare, veterinär och tränare är bara några externa tjänster man behöver anlita som hästuppfödare. Dessa kostar pengar och beroende på antal hästar man har blir kostnaden mindre eller större. Förhoppningsvis når man en punkt när allting betalas tillbaks genom bra affärer, men vägen dit kan vara krokig och det gäller att ha både tålamod och ett bra eget kapital.

Oväntade kostnader

I den här branschen uppstår titt som tätt oväntade kostnader som kan påverka verksamheten negativt om medel inte finns att betala dessa. Det kan vara allt från trasig transportvagn och akuta veterinärtider till tvättning av täcken. Den som har dessa oväntade kostnader inräknade i de första kalkylerna kommer säkerligen ha bättre resultat än den som väljer att blunda för verkligheten.

Tillstånd och licenser

Andra nödvändiga kostnader att ta med i beräkningarna är tillstånd och licenser, vilka i Sverige ansöks av Länsstyrelsen i det län hästverksamheten bedrivs. Några exempel på verksamheter som kräver tillstånd är turridning, uppfödning, försäljning av hästar, utbhyrning av boxplatser och ridskolor.