Avmaskning av hästar

Alla hästar har mask, men en mindre mängd parasiter är godtyckligt eftersom de inte påverkar hästens hälsa. Däremot är föl mer känsliga för att bli infekterade av parasiter än vad äldre hästar är och därför behöver de avmaskas oftare.

Det är viktigt att förebygga infektion av mask genom så kallad betesplanering och beteshygien, vilket innebär att säkerställa att hästarna betar i näringsrik mark som är skilt ifrån gödselhögar.

avmaskning av hästar

Parasiter hos hästar

Det är väldigt ovanligt att hästar blir infekterade av trikiner. I Sverige finns det faktiskt inte ett endaste dokumenterat fall. Däremot i länder som Frankrike och Italien, har några hästar blivit smittade. De har i sin tur varit hästar som importerats från Östeuropa. Mellan år 1975 och 1998 rapporterades elva fall i Frankrike och i Italien, men efter det har förekomsten av trikiner minskat i hela Västeuropa. Detta beror på att kontrollerna av slakterierna har förbättrats.

En anledning till att hästar är relativt förskonade från att bli smittade av trikiner, är att trikinos sprids i köttet och hästar äter gräs. I de få fall som hästar faktiskt har blivit smittade, finns det en teori att det beror på att fodret som hästarna äter har innehållit rester av döda gnagare som i sin tur varit smittade av trikiner. Sannolikheten för en symbios mellan häst och trikin är alltså inte längre så hög.

Det finns en rad parasiter som är mer vanliga hos hästar i Sverige och de är: små blodmaskar, stora blodmaskar, spolmask, fölmask, springmask, bandmask och styngflugans larver.

När avmaskning ska ske

Hur ofta avmaskning av en häst ska ske beror på djurets ålder. En viktig aspekt att ta hänsyn till är att det förekommer resistens hos parasiter, det vill säga att parasiterna kan bli motståndskraftiga mot avmaskningen. Därför är det viktigt att bara avmaska hästen när det verkligen behövs och minska på onödiga avmaskningar.

För att inte avmaska hästen i onödan tas så kallade träckprov. Det innebär att antal parasitägg beräknas och utfallet ligger till underlag om hästen ska avmaskas eller inte. Våren är en lämplig tid för att ta träckprov av hästen och då är det även bra att testa djuret för stor blodmask. Det är bra att ta ett träckprov under hösten.

Fölen ska även provtas under vintern (januari till februari) för att undersöka om de har spolmask. När resultaten från täckproven har invägts, beslutas det om hästarna ska avmaskas eller inte.