Hästuppfödning

Att föda upp hästar är ingenting vem som helst snabbt kan ta sig an över en natt, tvärtom krävs ett ihärdigt och tufft arbete för att få verksamheten att gå ihop. Som hästuppfödare har man ett enormt stort ansvar för sina hästar och dessutom är de tillhörande kostnaderna höga med allt från dyr stallplats och betesmark till det nödvändiga fodret.

hästuppfödningDet krävs att du som ansvarar för hästen eller hästarna har en mycket god kunskap och insikt om djuret. Man måste ha full kontroll över hur hästen måste skötas och hanteras för att den ska må bra både fysiskt och psykiskt. Ett stort engagemang behövs också eftersom det är ett utmärkt verktyg för hästarnas välbefinnande och är dessutom oerhört viktigt eftersom närvaro och intresse förebygger tråkiga olyckor eller annat som kan påverka både hästarna och verksamheten negativt. Till sin hjälp har man självklart andra kunniga hästpersoner så som hovslagare, tränare och veterinär, men åter igen, det är hästuppfödaren som har det största och främsta ansvaret för sina hästar.

Hästar är flockdjur

Oavsett hur väl man tycker sig känna sina hästar är det viktigt att påminna sig själv om att de faktiskt är flyktdjur som trivs allra bäst i flock i det fria. Tamhästar mår allra bäst av att leva en relativt regelbunden vardag med återkommande moment, helt styrd efter vad de behöver för att vara tillfreds. På så vis skapas den värdefulla trygghet man som uppfödare behöver ge sina hästar. Att ”läsa” hästar handlar helt enkelt om att vara uppmärksam och ständigt närvarande för att på bästa sätt kunna förstå deras sätt att agera och därifrån hantera situationen. Rent djurskyddsmässigt regleras detta i lagar, förordningar och olika föreskrifter.

Djurens villkor är viktiga

Den som väljer att driva verksamhet inom hästvärlden bör känna till att villkoren och sätten man föder upp djuren på skiljer sig mellan olika hästsorter. En travhäst kostar exempelvis betydligt mer än en Shetlandsponny, men samtidigt kan en riktigt bra travhäst ge snabb avkastning (eller inte alls fungera). Islandshästar är fördelaktiga raser eftersom de i stort sätt alltid kan användas då de besitter flera värdefulla egenskaper.

Det är viktigt att tänka på att även den yttre världen påverkar hästbranschen, ett bra exempel är när den isländska kronans värde sjönk drastiskt vilket i sin tur påverkade priset på islandshästar. Ett rejält startkapital är alltid en stor fördel för den som planerar att driva verksamhet inom hästuppfödning.

Precis som inför varje uppstart av verksamhet krävs även här en djupare analys och kalkylberäkning för att ha total vetskap om kommande kostnader. Man får inte glömma bort att saker och ting även förändras med tiden, nya oväntade kostnader kan lätt uppstå inom denna bransch varför det är A och O att räkna med extra marginaler. Utan en ordentligt framtagen affärsplan blir hästuppfödning en svår verksamhet att leva på.